Az Atg3 és az Atg7 oxidációja az autofágia gátlását közvetíti

Autofagoszóma biogenezis anti aging

Tartalom

  autofagoszóma biogenezis anti aging

  Az elmúlt évek technikai fejlődése új lendületet adott az agy tanulmányozását célzó kísérleteknek, azonban a központi idegrendszer nagyon összetett felépítése a megválaszolandó kérdések kifogyhatatlan tárházával látja el a kutatókat. Kutatásainkban a koponyán autofagoszóma biogenezis anti aging transzkraniális elektromos ingerlés terápiás hatékonyságát vizsgáljuk epilepsziás rohamokban.

  A III-as komplexnél található szuperoxid generátort kicsit jobban szemügyre véve két komponens kerülhet gyanúba, hogy elektronokat ad át az oxigénnek: a szemiubikion, illetve a citokróm b. Annak érdekében, hogy megállapítsák melyikük ad át közvetlenül elektronokat a dioxigénnek, specifikus III-as komplex elektrontranszfer gátlókat alkalmaztak. Elektrondonorként szukcinátot használva Antimycin A jelenlétében intakt patkány mitokondriumokat myxothiazollal kezelve, amely meggátolja a Rieske vas-kén fehérje redukcióját, a szuperoxid anionok képződése elkerülhető volt. Ehhez hasonlatosan a mitokondriális citokróm c depléciója gátolta, míg az antimycin A önmagában elősegítette a szuperoxidok keletkezését. Ezen eredmények alapján, úgy tűnik, hogy minden olyan tényező, amely a szemiubikinon képződését gátolja, az gátolja a szuperoxid keletkezését is.

  Egy olyan időben és térben fókuszált ingerlési protokoll kidolgozását tűztük ki célul, amely a megfelelő időpontokban csak a kívánt agyterületek működését befolyásolja. A rohamok kiváltásáért és fenntartásáért felelős agyterületek meghatározásához a rohamok kialakulásában résztvevő idegi hálózatok működésdinamikáját vizsgáljuk.

  autofagoszóma biogenezis anti aging

  Ennek érdekében részletesen analizáljuk ezeknek a hálózatoknak a mikroszkopikus és mezoszkopikus működésmintázatait, melyhez a világon jelenleg egyedülállóan nagy térbeli és időbeli felbontású vizsgálóeszközöket használunk. Ugyanezen eszközök segítségével próbáljuk a hippocampus és a hozzá kapcsolódó agyterületek szerepét tisztázni a memóriafolyamatokban és a térbeli tájékozódásban is, különös tekintettel az érzékszervekből származó bemenetekre.

  autofagoszóma biogenezis anti aging

  A hosszú távú célunk egy olyan zárt rendszerű, implantálható roham-kioltó eszköz létrehozása, amely az agyműködés folyamatos figyelése mellett, a kezdődő rohamokat célzott elektromos impulzusokkal küszöböli ki. Neuron Agarwal, G. Science Berényi, A. J Neurophysiol.

  autofagoszóma biogenezis anti aging

  Madisen, L. S, Buzsáki, G. Nat Neurosci Extra- és juxtacelluláris felvételi technikák, transzkraniális elektromos ingerlés, szabadon mozgó állatmodellek a viselkedés és az idegi aktivitás összefüggéseinek vizsgálatához, szövettani és immunhisztokémiai technikák, kettős-transzgén állatmodellek használata optogenetikai kísérletekben, analóg- és digitális elektronikafejlesztés, mikrokontroller programozás, jelfeldolgozó algoritmusok, fejlett adatbányászati technikák, Matlab és Labview programozási nyelvek, felügyelet nélküli mintázatfelismerő algoritmusok.