Categories

Charentais sárgadinnye anti aging

Newsletter

A legígéretesebb kombinációval ugyancsak mindhárom fajtára egy optimalizáló kísérletet is elvégeztünk, melyhez indolecetsavat A megjelent 2 - 3 leveles hajtásokat 0. Felhasznált baktériumtörzsek és plazmidok A transzformációhoz kétféle Agrobacterium tumefaciens törzset használtunk. Az A törzs a BAR gént hordozta glufozinát herbicidekkel szembeni toleranciát okozó gén. A gének mőködését karfiol mozaik vírus CaMV 35S promoter szekvenciája irányítja, mindkét törzs esetében. Alkalmazott módszerek 4.

Fertıtlenítési módszerek Sárgadinnye szilárd táptalajon Többféle fertıtlenítési módszer hatékonyságát vizsgáltuk.

CHARENTAIS

Eleinte a magokat maghéjjal együtt próbáltuk meg fertıtleníteni. A késıbbiekben a magok fertıtlenítése elıtt a maghéjat még száraz állapotban eltávolítottuk.

Hungarian Óriási barázdákban vonultak a messzeségbe, mígnem elnyelte őket a sötétség, s így fel sem becsülhettem hosszukat. Last Update: Quality: English the seven hundred and fifty grains deposited in very regular furrows were then left for nature to do the rest. Hungarian a hétszázötven búzaszemet akkor a telepesek szép egyenesre húzott, keskeny barázdákba vetették, minden egyebet a természetre bíztak. Last Update: Quality: English for certain, i came to quickly, because someone was massaging me so vigorously it left furrows in my flesh. Hungarian Úgy látszik, hamarosan magamhoz térítettek.

Yadav, víz 4x steril deszt. Ficcadenti és víz Rotino, 3x steril deszt. Bársony, víz Fertıtlenítés után a magokat steril papíron megszárítottuk, majd növekedésszabályozó anyag mentes MS táptalajra vetettük 8 g agart vagy 2. A vetéshez ml-es üvegeket használtunk, melyekbe 30 ml táptalajt tettünk, amit a kiöntés után sterilizáltunk, 15 percig °C-on, 1 bar nyomáson.

A magokat a táptalaj felületére helyeztük. Egy üvegbe átlagosan mag került.

Grüll Tibor - A Római Birodalom Gazdasága PDF | PDF

Egy vetés alkalmával általában magot vetettünk. Az egyenletes csírázás érdekében 48 órára termosztátba helyeztük az elvetett magokat 32 °C-ra, majd áthelyeztük a fényszobába, ahol 25±1 °C-on 16 órás megvilágítás és 8 órás sötét periódus mellett neveltük.

Nem le­ het büntetlenül tonna ezüstöt szétosztani! A pénz mennyiségének hirtelen növekedése ugyanis a pénz értékvesztését vonja maga után. Ez természetesen így is történt.

Két nap múlva számoltuk meg a kicsírázott, vagy esetlegesen befertızött magokat. Sárgadinnye folyékony táptalajon A magok elıkészítését minden kísérletben azonos módon hajtottuk végre. A magsterilizálást a következı módon végeztük. A fertıtlenítés után a magokat 6 órán keresztül áztattuk desztillált vízben.

Cantaloupe dinnye | the cantaloupe, rockmelon, sweet melon, or spanspek is a melon

Ezek után a magokat feldaraboltuk, egyszer hosszában utána lehúzva a maghártyátmajd szor kereszt irányban, így magonként db mm2 nagyságú magdarabot kaptunk. Végül a magdarabokat folyékony táptalajban rázattuk. Háromféle fertıtlenítési idıt alkalmaztunk, ezek 15, 20 illetve 25 percesek voltak Az ily módon fertıtlenített magokat lamináris fülkében steril desztillált vízzel öblítettük le. Az öblítést háromszor megismételtük, minden alkalommal 5 percig tartva a steril desztillált vízben a magokat.

A vizes magokról steril papírral leitattuk a felesleges nedvességet, majd a magokat kissé a táptalajba nyomva ml-es bébiételes üvegbe helyeztük A növekedésszabályozó anyag mentes táptalajra magot vetettünk üvegenként.

Anti Aging - Complete Essentials with IsaGenisis

A magokat napig sötétben 32 °C-on csíráztattuk, majd a levelek teljes bezöldüléséig 25 °C-on fényszobában tartottuk ıket. Sárgadinnye regeneráció szilárd táptalajról indítva 4. Üvegenként magot vetettünk növekedésszabályozó anyag mentes MS táptalajra. Az egyenletes csírázás érdekében, 48 órára termosztátba helyeztük az elvetett magokat 32 °C-ra, majd áthelyeztük a fényszobába, ahol 25±1 °C-on 16 órás megvilágítás és 8 órás sötét periódus mellett 4 nap múlva használtuk fel a kicsírázott magok sziklevelét.

A sziklevelek felhasználása azok teljes bezöldülését, maghártyából való kibújását, szétnyílását követıen történt, melyek addigra másfél-kétszeresére növekedtek a magi méretükhöz képest.

A körülvágott, feldarabolt szikleveleket 2. A regenerációs és transzformációs kísérletek egyaránt fényszobai viszonyok között zajlottak, 25±1 °C-on 16 órás megvilágítás és 8 órás sötét periódus mellett. Sárgadinnye fajták válaszadó képességének vizsgálata különbözı táptalajokon Ebben a kísérletben Javított Zentai, Tétényi csereshéjú, Magyar kincs, Hógolyó sárgadinnye fajták 4 napos szikleveleit négy részre vágva 2.

Minden táptalajra 40 sziklevéldarab került. A kísérleteket három ismétlésben végeztük. A körülvágott és feldarabolt szikleveleket, charentais sárgadinnye anti aging a táptalaj felé, a táptalajokra helyeztük pH 5.

charentais sárgadinnye anti aging

Egy ml-es bébiételes üvegbe átlagosan sziklevéldarabot helyeztünk. Minden táptalajra fajtánként 40 sziklevéldarab került fonákkal lefelé. Egy Petri-csészébe nyolc sziklevéldarab került. A négyfelé vágás B kétfelé vágás 4. Regenerációs táptalajként az MD6-os közeget használtuk. A kísérletben a 2, 4, 8, 14 napos csíranövények sziklevelét, hipokotilját illetve a 14 napos csíranövény esetében az elsı lomblevelet használtuk fel a regeneráció kiindulási anyagaként.

A magokat növekedésszabályozó anyag mentes MS táptalajra vetettük, majd termosztátba helyeztük 2 napra 32 °C-ra. Egy fajta esetében átlagosan magot vetettünk egy kísérletsorozatban. Egy üvegbe 4 magnál többet nem vetettünk. A charentais sárgadinnye anti aging egy részét a második napon felvágtuk charentais sárgadinnye anti aging, hipokotilra, és dekapitált növényekre, majd ezeket tovább daraboltuk.

A szikleveleket négy illetve kétfelé daraboltuk. A hipokotilt három körülbelül egyenlı részre vágtuk fel sziklevélhez közeli rész, középsı rész, gyökérnyak közeli részmajd függılegesen mm mélyen beleszúrva a táptalajba külön-külön üvegbe helyeztük ıket növényi részenként és fajtánként.

COSTIBEL F1

A dekapitált hipokotilok maradtak abban az üvegben, amelybe elvettük a növényeket. A megmaradt ép csíranövényeket a termosztátból áthelyeztük a fényszobába és a vetéstıl számítva a negyedik napon ismét feldaraboltuk a növényanyag egy részét a 2. Ezt a kísérletet a 41 vetéstıl számítva a 8. Az elsı lomblevél csak a csírázást követı A négyfelé vágott sziklevelekbıl fajtánként és idıpontonként 48 darabot helyeztünk le.

charentais sárgadinnye anti aging

A kétfelé vágott sziklevelekbıl 40 darabot, a sziklevélhez közeli hipokotilból, középsı hipokotilból, gyökérnyak közeli hipokotilból és az elsı lomblevélbıl 20 darabot helyeztünk táptalajra fajtánként és idıpontonként.

Emellett fajtánként és idıpontonként dekapitált charentais sárgadinnye anti aging regenerációs képességét vizsgáltuk. A regeneráció hatékonyságát hetente ellenıriztük.

Az idıközben regenerálódott hajtásokat ill.

charentais sárgadinnye anti aging

Az eredmények értékelését a 7. A dekapitált hipokotilok azokon charentais sárgadinnye anti aging növekedésszabályozó anyag mentes MS táptalajon maradtak, amelyen csíráztattuk a magokat.

A dekapitációt Fári és munkatársai által kidolgozott eljárás alapján végeztük, amelyet eredetileg transzformációra dolgoztak ki. A lomblevél regenerációját két különbözı táptalajon vizsgáltuk. A regenerációs táptalajban benziladenint és indolecetsavat alkalmaztunk 0 és 1. Egy kísérlet során egy fajtából 50 magot vettetünk, majd egy üvegbe négy darab sziklevél szegmenst helyeztünk.

Human contributions

Minden egyes kombinációból 2 darab üveg volt kísérletenként. A kísérleteket háromszor ismételtük. Agar charentais sárgadinnye anti aging phytagel bázisú szilárd táptalajok összehasonlítása A Hógolyó sárgadinnye fajta esetében összehasonlító kísérletet végeztünk arra nézve, hogy a regeneráció hatékonyságát befolyásolja-e a táptalajt szilárdító agar vagy phytagel. Egy vetés alkalmával átlagosan 15 magot vettünk, tehát a szikleveleket kétfelé vágva átlagosan 55 sziklevéldarabot helyeztünk kísérletenként mindkét típusú táptalajra.

A különbözı fejlıdési fázisok idıtartamát úgy határoztuk meg, hogy megállapítottuk mennyi idı szükséges ahhoz, hogy az adott növény elérje a következı fejlıdési fázist. Az 42 elıkísérletek elegendı információt nyújtottak ehhez. Az idıtartamon kívül keletkezı növényeket már nem számítottuk bele a kísérleti eredményekbe.

hu-en.dic in uplug | source code search engine - searchcode

A regeneránsok fejlıdését 23 naponta vizsgáltuk. A kísérletet öt ismétlésben végeztük Az általunk vizsgált fázisok a következık voltak: 1. A csírázástól a sziklevelek megfelelı érettségének eléréséig A sziklevelek teljesen bezöldültek, a maghártyából kibújtak, szétnyíltak 2. Sziklevél feldarabolásától a hajtáskezdemények megjelenéséig. Az leveles hajtások leveles hajtássá differenciálódásáig.

A gyökeres növények akklimatizálásához szükséges idıtartam, mely minden esetben 14 nap volt.

Home Cantaloupe dinnye Sárgadinnye dinnye. Cantaloupe nagy népszerűségnek örvendett több évtizeddel ezelőtt. Azonban még mindig nem áll meg a tenyésztési munka.

Regeneráns sárgadinnye növények gyökereztetése és akklimatizálása A megfelelıen differenciálódott leveles "hajtáscsokrokat" hajtásokra osztva hajtás gyökereztetı táptalajra helyeztük növekedésszabályozó anyag mentes MS táptalaj.

A megfelelı mértékő gyökérképzıdést követıen steril tızeg-föld keverékébe ültettük át a növényeket.

Átirányítja itt:

Ezután pár nap múlva a fólia szélét meglazítottuk, majd fokozatosan eltávolítottuk. A megerısödött palántákat edzés után üvegházba ültettük ki. A sárgadinnye regeneráció folyékony táptalajról indítva 4. Tenyésztési körülmények A folyadékkultúra során tenyészedényenként 1 magot indítottunk. A kultúrák rázatása 90 rpm-en fényszobában történt, 25±1 °C-on 16 órás megvilágítás és 8 órás sötét periódus mellett. A folyadékkultúra ideje általában nap között mozgott.

charentais sárgadinnye anti aging

Elıkísérlet a magyar sárgadinnye fajták válaszadó képességének tesztelésére A regenerációs kísérletekben elıször az Ezura és Akasaka-Kennedy által kidolgozott folyékony táptalajt 0. Fajtánként hat párhuzamos tenyészetet indítottunk. Növekedésszabályozó anyagok optimalizációja Az elıkísérleteket követıen a növekedésszabályozó anyagokkal optimalizációs kísérletet végeztünk a Muskotály fajtával. Minden növekedésszabályozó anyag kombinációval 4 edényt indítottunk.

  • Это же крайне недальновидно.
  • as évek - Uniópédia

A négy lombik teljes tartalmát különbözı indukciós idık után 7, 14, 28, 34 nap passzáltuk szilárd táptalajra. Ezt a kísérletet három független idıpontban megismételtük. Így végül minden egyes kezelés növekedésszabályozó anyag kombináció és inkubációs idı három független ismétlése történt meg.

Összesen lombikot indítottunk és passzáltunk át szilárd táptalajra. A szilárd táptalajon a növénynevelés átlagosan hétig tartott, három charentais sárgadinnye anti aging passzálva friss táptalajra.

A kísérlet értékeléséhez csak a levéllel és gyökérrel rendelkezı regenerált növényeket számoltuk össze. A magok életkorának hatása a regenerációra A magok életkorának és a szomatikus embriogenezis hatékonyságának kapcsolatát a Muskotály sárgadinnye fajtánál analizáltuk. A vizsgálat során érett sárgadinnyébıl kiszedett friss magokat és a kereskedelmi forgalomban kapható, egy éves tárolt vetımagot használtunk fel.