Ezek az év legjobb szépségtermékei

Fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről, Egy egyedülálló ünnep: a szinglik napja

Bevezetés Az európai kozmetikai ipar dinamikus és versenyképes ágazat. A kiskereskedelmi piac által lebonyolított, összesen 77 milliárd eurós forgalmával Európa globális vezető szerepet tölt be a kozmetikai iparban. Európa exportálja továbbá a globálisan értékesített kozmetikai termékek egyharmadát. A kozmetikai ipar termékei között a termékkategóriák széles skálája megtalálható a samponoktól, a parfümöktől és a hajfestékektől kezdve a fényvédő termékekig, a fogkrémig és a dezodorokig.

Az uniós piacon elérhető kozmetikai termékek nagy számát tekintve több mint 1 millió különböző termék létezik rendkívül fontos a konkrét, érthető, megbízható és általánosan elfogadott módszerek alapján alátámasztott információk nyújtása a fogyasztóknak, lehetővé téve számukra a körültekintő döntéshozatalt és a termékek összehasonlítását, hogy megtalálhassák az igényeiknek leginkább megfelelőt.

A termékre vonatkozó állítások és a reklámok kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy a fogyasztókat megismertessék a termék jellemzőivel és tulajdonságaival, segítve őket fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről igényeiknek és elvárásaiknak megfelelő termékek kiválasztásában.

Manapság gyakorlatilag az uniós piacon forgalmazott minden kozmetikai termékkel kapcsolatban olyan típusú kommunikációt alkalmaznak, amely a termékre vonatkozó állítások körébe tartozik. A termékekkel kapcsolatos állítások a kozmetikai cégek marketingeszközei is egyúttal, amelyek segítségével megkülönböztetik termékeiket a versenytársakétól, így ezek hozzá tudnak járulni a belső piac működéséhez, valamint az innováció és a vállalkozások közötti verseny ösztönzéséhez.

NEKED AJÁNLJUK

Annak érdekében, hogy a kozmetikai termékekre vonatkozó állítások megfelelő módon érjék el céljaikat, hatékony jogi keretre van szükség, amely biztosítja ezek tisztességes és a fogyasztókat nem félrevezető voltát, figyelembe véve kontextusukat és a használt marketingeszközöket függetlenül attól, hogy ezek nyomtatott anyagok, televíziós reklámok vagy új típusú médiát — például az internetet vagy okostelefonokat — használó eszközök.

Ennek elérése érdekében a piacfelügyeletért felelős illetékes hatóságoknak könnyen kell tudniuk azonosítani minden állítást az uniós szintű harmonizált közös kritériumok alapján. E jelentés fő célja annak vizsgálata, hogy a kozmetikai termékekre vonatkozó állítások jogszabályi szempontból megfelelnek-e az elfogadott közös kritériumoknak, valamint azon korrekciós intézkedések vázolása, amelyeket a Bizottság és a tagállamok az előírásoknak való meg nem felelés esetén szándékoznak megtenni.

A kozmetikai termékekre vonatkozó állításokra alkalmazandó uniós jogszabályok 2. A kozmetikai termékekről szóló rendelet Az állítások nem tartalmazzák a kozmetikai termékekkel kapcsolatos, pl.

Januári fogyókúrák sikertelensége 1

Ugyanakkor a Azon állítások például, amelyek nem a termék tulajdonságaira vagy funkcióira vonatkoznak, és amelyek nem tartoznak a kozmetikai termékekről szóló rendelet hatálya alá pl.

A kozmetikai termékekkel kapcsolatban használt állításokra vonatkozó fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről kritériumok elfogadása volt a legfontosabb lépés a kozmetikai termékekről szóló rendelet A kozmetikai termékekre vonatkozó állítások indokolásának közös kritériumai A közös kritériumok fő célja a fogyasztók magas szintű védelmének biztosítása fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről a félrevezető kozmetikai termékekre vonatkozó állításokkal szemben.

A közös kritériumok uniós szintű keretet nyújtanak a vállalkozások számára, illetve sokkal erősebb jogalapot biztosítanak a tagállamok illetékes hatóságainak a belső piaci ellenőrzési döntésekhez, ennélfogva minden további elemzés referenciájaként kell tekinteni rájuk.

A közös kritériumok segítségével az illetékes hatóságok sokkal könnyebben ellenőrizhetik a kozmetikai termékekre vonatkozó állításokat. A közös kritériumok azon megszövegezések, elnevezések, védjegyek, képek és képi vagy egyéb megjelölések formájában feltüntetett állításokra alkalmazandóak, amelyek a címkézés, a forgalmazás és a reklámozás során explicit vagy implicit módon a kozmetikai termékek tulajdonságaira, illetve funkcióira vonatkoznak.

A szinglik napjának története, avagy a 11/11

A kritériumok a használt médium, illetve marketingeszköz típusától, a termék állítólagos funkcióitól és a célcsoporttól függetlenül valamennyi állításra alkalmazandóak. A hat közös kritérium a következő: a jogszabályok betartása, hitelesség, bizonyítékokkal való alátámasztás, megbízhatóság, méltányosság és körültekintő döntéshozatal. A kozmetikai termékekre vonatkozó állításokra alkalmazandó horizontális uniós jogszabályok 2.

Az utóbbi jogszabály kiegészítő jelleggel alkalmazható a kozmetikai termékekre vonatkozó állításokra, amennyiben természetes anti aging illóolajok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv értelmében kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek.

Tulajdonságok töltőanyag az életkorhoz kapcsolódó változások elleni küzdelemben

Ez az alapelv világosan megjelenik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról Svájci fauvizmus anti aging irányelvben, amely a 3.

Bár a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló irányelv bizonyos esetekben hasonló gyakorlatokra vonatkozik, mint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv, az ilyen gyakorlatoknak az előbbi irányelv alapján történő értékelése a versenytársakra tett hatásra helyezi a hangsúlyt.

Bár a kozmetikai termékekről szóló rendelet 51 preambulumbekezdése hangsúlyozza, város arc anti aging hidratáló vélemények a fogyasztókat védeni kell a megtévesztő állításokkal szemben, a A méltányosság a versenytársak érdekvédelmére és a tisztességes kereskedelemre irányuló kulcsfontosságú alapelvként jelenik meg a közös kritériumokban.

Ugyanakkor pedig — bár hasonló célkitűzéseket foglal magába — a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló irányelv hatálya tágabb a kozmetikai termékekről szóló rendelet A megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló irányelv a termékek rendelkezésre bocsátásának előmozdítására használt bármilyen reklámra vonatkozhat.

A kozmetikai termékekre vonatkozó állításokkal kapcsolatos önszabályozás A reklámozás területén régóta bevett gyakorlat az önszabályozás, amelyben a reklámipar három fő résztvevője a hirdetők, az ügynökségek és a média működnek együtt, és konkrét szabályok, illetve gyakorlati és magatartási kódexek mellett kötelezik el magukat.

COM___eztusdbe.hu1_HU_ACT_part1_eztusdbe.hu

A kódexek létrehozása, felülvizsgálata, alkalmazása és végrehajtása a reklámipari önszabályozó szervezetek felelőssége. A Bizottság minőségi jogalkotási csomagja 8 az önszabályozási eszközöket fontos és a jogszabályi eszközöket kiegészítő eszközökként tárgyalja. A csomag az Európai Bizottság ön- és társszabályozási gyakorlati közössége által létrehozott ön- és társszabályozási bevált gyakorlatok alapelvét referenciaértékként használja.

Az önszabályozó rendszerek támogatják kiegészítők a szépségért és az öregedésgátló iparágakat egy további fogyasztóvédelmi szint nyújtásában, növelve a márkákba vetett fogyasztói bizalmat a felelős reklámozás elősegítésével. A Cosmetics Europe — az európai kozmetikumgyártók egyesülete — ben készített egy dokumentumot 10amely a felelős reklámozással és marketingkommunikációval kapcsolatos chartát és a kapcsolódó irányadó alapelveket tartalmazza a kozmetikai termékek EU-ban történő reklámozását illetően.

A chartát és az irányadó alapelveket fokozatosan, a megfelelő mértékig hajtják végre a nemzeti reklámkódexekben. A chartában és az irányadó alapelvekben megfogalmazott kötelezettségvállalásokkal összhangban az Európai Önszabályozó Reklámszervezet EASA ben egy első ellenőrzést hajtott végre a következő hat európai országban: Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Svédország és az Egyesült Királyság.

A reklámipari önszabályozó szervezetek összesen kozmetikai termékekkel kapcsolatos televíziós és nyomtatott hirdetést elemeztek. Bár az önszabályozás nem helyettesíti a jogszabályokat, a charta és az irányadó alapelvek a nemzeti és európai jogi és szabályozási kereten túlmenően is érvényesek, és a közös kritériumok listáját további, társadalmi vonatkozású rendelkezésekkel is kiegészítik.

A tagállamok piacfelügyeleti tevékenysége a kozmetikai termékekre vonatkozó állítások tekintetében 3. Bevezetés A kozmetikai termékekről szóló rendelet A tagállamoknak az ellenőrzések eredményeit A jelentéshez szükséges megfelelő adatok megszerzése érdekében a Bizottság a következő alapelvek fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről kérte a tagállamok piacfelügyeleti hatóságaitól: 1.

Célkitűzés A piacfelügyeleti tevékenységet a kozmetikai termékekről szóló rendelet Az ellenőrzést a kozmetikai termékekre kell alkalmazni az orvostechnikai eszközökkel és gyógyszerekkel kapcsolatos határterületi kérdések tisztázása után. Az egyes tagállamok illetékes hatóságainak integrálniuk kellett a közös kritériumokat és a kapcsolódó iránymutatásokat az ellenőrzési gyakorlatukba, és ezeket eszközként kell használniuk annak ellenőrzésére, hogy az állítások potenciálisan megtéveszthetik-e a fogyasztót.

Hatály A vizsgált állításoknak minden kommunikációs formát megszövegezés, jelek, szimbólumok stb. Időkeret A piacfelügyelethez kapcsolódó belső piaci ellenőrzések időkerete egy naptári év a szezonális termékek vizsgálatának lehetővé tétele érdekében.

Módszertan Az illetékes hatóságoknak jelenteniük kell a Bizottságnak az elvégzett ellenőrzések, valamint a nem megfelelő állítások számát is. Amennyiben a csomagoláson levő állítások nem felelnek meg a közös kritériumoknak, ellenőrizni kell, hogy a közös kritériumok alkalmazandóak voltak-e a termék forgalomba hozatalakor, vagyis hogy a terméket Vélt meg nem felelés esetén magyarázatot kell kérni a felelős személytől, valamint erre vonatkozóan jelentést kell tenni.

Huszonegy tagállam szolgáltatott információkat, jelezve, hogy fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről kozmetikai termékekre vonatkozó állítások megfelelőségének ellenőrzése során a nemzeti közegészségügyi hatóságok alkalmazták a közös kritériumokat és a kapcsolódó iránymutatásokat. A kozmetikai termékekről szóló fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről végrehajtása óta a közös kritériumokat rendszeresen használják a piacfelügyeletben, ideértve azokat az eseteket is, amikor a felelős személy vagy a forgalmazó forgalomba hoz egy terméket.

Bizonyos tagállamok további uniós iránymutatásokat tartalmazó dokumentációt is használtak A kozmetikai termékekre vonatkozó állításokra alkalmazandó uniós iránymutatásokon kívül néhány tagállam további, az uniós szinten létrehozott jogi kereten belül elhelyezkedő részletesebb útmutatást és értelmezést nyújtó nemzeti iránymutatásokat vezetett be a társadalmi, kulturális és nyelvi kontextus figyelembe vétele érdekében.

árpa kezelése a szemen

A nemzeti kontextus figyelembevételének szükségessége különösen releváns annak felmérésekor, hogy az átlagfogyasztó hogyan értelmez bizonyos, termékkel kapcsolatos állításokat. Ezenkívül pedig az ízlés és az illem etikai kritériumai nem jelennek meg az uniós jogi keretben, és ezeket kizárólag a tagállamok törvényei szabályozzák — értékelésük pedig az egyes tagállamok sajátos nyelvi, társadalmi és kulturális kontextusától függ.

Öregedésgátló esszencia hialuronsavval | NIVEA

Mások csak a jogszabályok betartását, a méltányosságot és a körültekintő döntéshozatalt elemezték mélyrehatóan. Mivel bizonyos esetekben a termékinformációs dokumentáció hozzáférhetősége nehézségekbe ütközött amiatt, hogy a felelős személy más országban tartózkodott, a hitelesség, a bizonyítékokkal való alátámasztás és a megbízhatóság kritériumait csak részben ellenőrizték.

Az ellenőrzés középpontjában minden tagállamban az egészségre vonatkozó állítások álltak. Ez megegyezett a Bizottság azon javaslatával, hogy az ellenőrzéseknek az fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről meg nem felelő vagy megtévesztő, egészségre vonatkozó állításokra kellene összpontosítaniuk, fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről negatív hatással lehetnek a fogyasztók egészségére.

A tagállamok hatóságai által használt módszertan A tagállamok piacfelügyeleti szervei elsősorban a nemzeti piacaikon elérhető termékek ellenőrzésére összpontosítottak. Az ellenőrzéseket a rendszeres piacfelügyeleti ellenőrzések vagy pedig konkrét helyszíni szemlék keretén belül végezték el e jelentés megszövegezésének előkészítéséként. A legtöbb tagállamban az ellenőrök megvizsgálták az érintett forgalmazókat, a felelős személyeket, a gyártási helyszíneket, a viszonteladókat, az online boltokat és a nagykereskedelmi egységeket.

Több tagállam az importőrök és exportőrök telephelyeit is ellenőrizte. A tagállamok megvizsgálták a különböző médiumokban televízió, rádió, általános és szaksajtó, online felületeka csomagoláson, a promóciós szórólapokon, a brosúrákban, a magazinokban és a weboldalakon bizonyos márkák weboldalain, egészséggel kapcsolatos weboldalakon található állításokat.

Figyelembe vették a különböző fogyasztói csoportokat megcélzó közösségi médiumokat is. A tagállamok a gyógyszertárakban és a drogériákban megtalálható fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről is megvizsgálták. A tagállamok ellenőrizték a termékinformációs dokumentációt, a biztonsági értékelési dokumentumokat, valamint a termékeken lévő állításokat megszövegezés, képek, szimbólumok, márkanevek és megnevezések is.

Szemkrém Loreal revitalift (revitalift) - Vitaminok

A mintákat tudományos elemzésnek is alávetették az állításban szereplő összetevő meglétének vagy hiányának ellenőrzése érdekében. Bizonyos tagállamok nyomon követték a kozmetikai termékekről szóló rendelet A tagállamok által végzett piacfelügyeleti tevékenység eredményei Huszonegy tagállamtól érkezett információ az ellenőrzésekről.

piros duzzadt szemhéj

Ezekből kiderül, hogy ben és ben összesen 38 kozmetikai termékekre vonatkozó állítást vizsgáltak meg. A megfelelés és meg nem felelés százalékban kifejezett arányai a termék forgalmazási típusától függően jelentős mértékben változnak. A termékek használhatósága Az információkat szolgáltató huszonegy tagállam közül tizenhat jelezte, hogy találtak olyan eseteket, amelyek során sérültek a bizonyítékokkal történő alátámasztás és a hitelesség kritériumai a jellemzőket elégséges bizonyítékkal alátámasztani nem tudó termékek esetén, mivel az elérhető tanulmányok nem voltak megismételhetőek, valamint nem tudományos alapra épültek.

Ez történt azon állítások esetében is, amelyek az egyik anyag jellemzőjét a végtermék jellemzőjeként tüntették fel. A termékben található anyag alacsony fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről miatt a termék nem érte el az ígért hatást, a gyártó által a funkció bizonyítására rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat pedig a hatóságok nem találták kielégítőnek.

Az ilyen termékekről például azt állították, hogy fényvédő hatásuk van, vagy hogy nem tartalmaznak allergéneket. Ezeket az állításokat tisztességtelennek minősítették. A gyógyító hatásra, a kezelési képességre és a terápiás hatásra vonatkozó állítások Tíz tagállam talált egy kozmetikai termék gyógyító hatására vonatkozó, több kritériumot is megsértő állításokat, például a körültekintő döntéshozatalt, a megbízhatóságot, a bizonyítékokkal való alátámasztást és a jogszabályok betartását.

Kiemelték, hogy a határterületi termékek megkülönböztetése és osztályozása során jelentős nehézségekbe ütköztek, amikor egy termékről meg kellett határozni, hogy kozmetikumnak, gyógyszernek vagy orvostechnikai eszköznek minősül-e. A közös kritériumok csak fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről használandók, ha a terméket kozmetikai termékként határozták meg a kozmetikai termékekről szóló rendelet 2.

Következésképpen a piacfelügyeleti ellenőrzéseket fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről a kozmetikai termékekre vonatkozóan, az orvostechnikai eszközökkel és gyógyszerekkel kapcsolatos határterületi problémák tisztázása után szabad elvégezni.

A tagállamok többsége a gyógyhatást tartalmazó állításokat tartotta a fogyasztókra leginkább veszélyes megtévesztő állításoknak. Az a feltételezés, hogy egy kozmetikai termék terápiás és gyógyító hatással rendelkezik, késleltetheti a fogyasztókat orvosuk felkeresésében és a kezelés elvégzésében. A megtévesztő állítások között megtalálhatók voltak a bőrre, fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről vérkeringésre, a mélyebb szövetekre, az izomzatra, az ízületekre, a vérerekre anti aging idővonal a zsírszövetre, valamint a gyulladáscsökkentő és gyógyító hatásra vonatkozó állítások.

A termékeknek gyógyító vagy biocid hatást tulajdonító állításokat a felelős személy nem tudta bizonyítékokkal alátámasztani. Engedélyezett összetevőket nem tartalmazó termékekre vonatkozó állítások Tíz tagállam jelezte a méltányosság kritériumának megsértését az ellenőrzött állításokban, mivel ezek az engedélyezett összetevőket rossz színben tüntették fel.

Ez az állítás a médiafigyelem miatt forgalmazási szempontból rendkívül vonzó.

A Loreal revitalift töltőanyaga: vásárlói és kozmetikus vélemények

A tagállamok azonban úgy ítélték meg, hogy ez a gyakorlat sérti a méltányosság kritériumát, mivel rossz színben tünteti az engedélyezett összetevőket. Másrészt viszont több tagállam jelezte, hogy az alkohol- illóolaj- vagy szappanmentességre vonatkozó állítások megfelelnek a kritériumoknak, mivel a fogyasztó számára alapvető fontosságú ezen összetevők elkerülésének lehetősége vallási okok vagy allergia miatt.

Az ilyen állítások összezavarhatják a fogyasztókat, és növelik a versenyt azon gyártókkal, akik ugyanúgy betartják a kozmetikai ran gkaian set sk ii anti aging szóló rendeletet, azonban ezt nem mondják ki.

Hipoallergén tulajdonságra vonatkozó állítások Hét tagállam jelezte, hogy dokumentációval vagy bizonyítékokkal alá nem támasztott, hipoallergén tulajdonságra vonatkozó állításokat talált. Bizonyos nemzeti hatóságok olyan, hajfestékekre vonatkozó állításokat találtak, amelyek szerint a hajfesték a festés során a bőrproblémákat garantáltan vagy részben megszüntető vagy az allergia kockázatát csökkentő összetevőket tartalmaz.

Ezek a termékek ugyanakkor jól ismert allergéneket: rezorcinolt és para-feniléndiamint tartalmaztak. A hajfestékek használatával kapcsolatos allergiás reakciók kockázatának alulbecslését megkísérlő állítások veszélyesek az emberi egészségre, és megakadályozhatják a fogyasztókat abban, hogy körültekintő döntést hozhassanak a termék használatáról. A kozmetikai termékekről szóló rendelet óta tiltja az állatokon tesztelt kozmetikumok vagy anyagok kozmetikai végtermékben történő használatát.

Korrekciós intézkedések meg nem felelés esetén A tagállamok a beérkezett információk alapján a korrekciós intézkedések széles skáláját alkalmazták a közös kritériumoknak meg nem felelő állításokkal kapcsolatban.

Ezt az intézkedést a kritériumoknak nem megfelelő kozmetikai termékeket forgalmazó online boltokra is alkalmazták. A módosítást fogyasztói jelentések az öregedésgátló termékekről a terméken, hanem a médiában és az interneten is el kell végezni. Következtetések A kozmetikai termékre vonatkozó állításokat és e termékek reklámozását szabályozó jelenlegi európai szabályozási keret rendkívül átfogó, ezenkívül pedig magas szintű fogyasztóvédelmet biztosít, ugyanakkor lehetővé teszi az európai kozmetikai ipar számára, hogy versenyképes legyen az Unióban és a világon.

Meg kell jegyezni, hogy a közös kritériumok csak a kozmetikai termékekről szóló rendeletben meghatározott, kozmetikai termékeknek minősülő termékekre alkalmazandók az orvostechnikai eszközökkel és gyógyszerekkel kapcsolatos határterületi problémák tisztázása után.

A tagállamok feladata annak eseti elbírálása, hogy egy termék kozmetikumnak minősül-e vagy sem. A legtöbb nem megfelelő állítás a kozmetikai termék funkciójára és teljesítményére vonatkozó megtévesztő állítások kategóriájába tartozott. Az ilyen állítások rossz színben tüntetik fel az adott összetevőt, mivel negatív benyomást keltenek a fogyasztóban az engedélyezett és tudományosan bizonyított biztonságos összetevőről.

Összetevők gyűjteménye Tudj meg többet a kozmetikai termékek összetevőiről Ennek a jellemzőnek a használatával hozzájárulsz ahhoz, hogy ezeket az adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli, harmadik országokba továbbíthassuk, ahol nem megfelelő az adatvédelem szintje így különösen: USA. Lehetséges, hogy hatóságok férhetnek hozzá az adatokhoz. A hozzájárulás megadása önkéntes, és azt a jövőre nézve bármikor visszavonhatod. További információ az Adatvédelmi Tájákoztatónkat. A-E Ethylparaben Az olyan tartósítószerek közé soroljuk, amelyek használata engedélyezett a kozmetikai termékekben és az úgynevezett pozitív listán szerepelnek az EU kozmetikumokról szóló rendeletének V.

Ez az állításokkal foglalkozó meglévő almunkacsoport és a két problémával kapcsolatos ad hoc technikai dokumentumok segítségével oldható meg. Az almunkacsoportot a Bizottság irányítja, tagjai pedig a tagállamok, a kozmetikai ipar — ideértve a kis- és középvállalkozásokat kkv-kat — és az Európai Fogyasztók Szervezete BEUC képviselői.

elixir ancien anti aging kezelés

Az iránymutatások I.